Lördag 19/8

A: Front Squat med KB 4×12-15 @20X1

B: 6x 2 min, 1 min vila:
1.
10 KB Swings
20 Airsquats
10 DB Push Press

2.
20 Boxhopp
10 Burpees
20 Mountain Climbers

Boka pass

Fredag 18/8

A: Välj någon av styrkedelarna från
de tre senaste dagarna

B: TEAM WOD
AMRAP 20 min:
50 cal Rodd
400 m löpning
35 cal Assault Bike
400 m löpning
Mellan varje övning; båda går 2 längder Front Rack Walk

Boka pass

Torsdag 17/8

A: EMOM 12 min:
3 Chin-ups

B: Goodmornings 3×10 @40X1, vila 2 min

C: 12 min AMRAP:
60 sek aktivt Skulderhäng
6-8 cal rodd
10 Svingar
Öva double unders 45 sek

Boka pass

Onsdag 16/8

A: DB Bench Press @21X1
Set 1: 15r Set 2: 12r Set 3: 10r Set 4: 10r set 5: 15r
Vila 90 sek mellan seten

B: 6x 2min AMRAP, 1 min vila:
1.
5/5 DB Snatch
10 Sit-ups

2.
4-6 Cal Assault Bike
5 Push-ups

3.
5 Wall Balls
5 Burpees

Boka pass

Tisdag 15/8

A: Utfall med stång 4×12-15/12-15 vila 90 sek

B: 15 min AMRAP:
2/2 Suitcase Walk
5/5 Windmills
5 Sprawls

C: 12 min EMOM:
Min 1: 8-12 Hanging Knee Raise
Min 2: 6 Get-up Sit-ups
Min 3: 20-30 Mountain Climber

Boka pass

Måndag 14/8

A: Välj någon av styrkedelarna från
de tre senaste dagarna

B: 12 min EMOM:
1. 45 sek AMRAP: 5 Ball Slams + 5 Grodhopp
2. 45 sek Assault Bike
3. 45 sek Rodd
4. 45 sek AMRAP: 5 Burpees + 10 Höga knän

Boka pass

Söndag 13/8

A: Seated BB Press 4×12-15 @20X1, vila 90 sek

B: 12 min EMOM:
2-3 Hang Power Clean

C: 9 min EMOM:
Min 1: 8-10/8-10 Russian Twist
Min 2: 6-8/6-8 Plank Hip Circles
Min 3: 5-9 Hanging Knee Raise

Boka pass

Lördag 12/8

A: Death March 3×12-15/12-15, vila 90 sek

B: DB Prone Row 3×12-15 @20X1, vila 90 sek

C: 15 min AMRAP:
60 sek Aktivt Skulderhäng
30-40 sek FLR
60 m Suitcase Walk
5/5 Windmills

Boka pass

Fredag 11/8

A: Front Squat med KB 3×12-15 @20X1

B: TEAM WOD
Buy in 1000m rodd

10 min AMRAP
10 KB Swings
20 Airsquats
10 DB Push Press
20 Boxhopp
10 Burpees
20 Mounain Climbers

Cash out
50 Wall Balls

Boka pass

Torsdag 10/8

A: Välj någon av styrkedelarna från
de senaste dagarna

B: AMRAP 15 min:
200 m löpning
4/4 Half TGU
8 Sprawls
10/10 Alt. Enarmssvingar

Boka pass